Székházunk Története

Írta: Tóth Ervin on . Beküldve: Székházunk Története

Fontos majdnem, hogy történelmi pillanat volt Ipartestületünk életében 1999 
február 10. Ismét birtokba vehettük a régi Wesselényi utcai székházunk egy részét.
 
1903. február 8-án tartotta a Budapesti Szobafestő, Címfestő, Mázoló, Aranyozó és
Fényező Ipartestület XVIII. Évi rendes közgyűlését, amelyen Hódi Gyula jegyző
bejelentette, hogy megvételre ajánlották a Wesselényi u. 73. alatti házat 36.000
Korona értékben. Az ingatlant egyébként 20. 000 Korona jelzálog terhelte, de ezt
50 év alatt kell törleszteni, tehát csupán 16. 000 Korona készpénz szükséges a
megvételhez. Az elöljáróság kedvezőnek találta az ajánlatot. Az Ipartestület
rokkant pénztára 8. 000 Korona kölcsönt szavazott meg a székház megvételére,
a  
vételár többi rézét az ipartestület pénztárából fizették ki. A későbbi tárgyalások
során még 2.000 Korona engedmény sikerült elérni úgy, hogy az adásvételi
szerződést 1903, Március 26-án aláírták, s a házat 1903. május 1-én birtokba is
vették.