Megalakult Ipartestületünk Ifjúsági Tagozata

Írta: Super User.

A 2014. évben felvázolt cselekvési terv részeként, mely a szervezet fejlesztését irányozta elő,  2016. május 21-én, a Nemzeti Tehetség Program keretén belül, az EMMI pályázati támogatásával, melyet partnerünk, az Arttéka Egyesület nyert el, megalakult Ipartestületünk Ifjúsági Tagozata.
 
A festő szakmai közösségen belül ezáltal megvalósul a generációk közötti együttműködés, az egymástól tanulás és a szakmai örökség átadásának újfajta közege. A fiatal tehetségek a kortárs kapcsolatokon és napjaink kommunikációs csatornáinak hatékonyabb használatával aktív részesei és hiteles, kompetens képviselői lehetnek szakmájuknak a fiatalabb és idősebb generációk felé egyaránt. A generációk között aktív szakmai párbeszéd indul meg ezzel.
 
Az alakuló ülést Ipartestületünk elnöke, Tóth Antal nyitotta meg, IMG 2592köszöntötte a megjelenteket, röviden elmondta a szervezet történetét és kapcsolódását Scholtz Róberthez, majd átadta a szót Dávid Zsuzsanának, aki a festő szakma és a festőművészet összekapcsolódásáról is beszélt, külön kiemelve Scholtz Róbert és Lotz Károly egymást támogató munkásságát.
 
IMG 2593
 
 
 
 
 
 
A rendezvény során a Scholtz örökség került bemutatásra, Ipartestületünk egyetlen hölgy tagja, Dávid Zsuzsanna előadásában, aki többek között arról is szólt, hogy  Scholtz Róbert több, mint 120 éve alapította meg a festőtestületet, az ő nevéhez fűződik sok más munka mellett az Opera, az Országház, a Mátyás templom díszítőfestése. Lotz Károllyal együtt dolgozva a szakma és a művészet kiegészítette, segítette egymást.
 
A rendezvény záróakkorjaként hivatalosan is megalakult az Ifjúsági tagozat, melynek alapító tagjai között üdvözölhetjük Adamik Mihályt és Sebők Imrét.
 
079
sebok imre
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E két fiatalembert a Nemzetközi Festőversenyen ismerhette meg alaposabban a szakma, amikor is hazai győzelmet szerzetek.
Az alábbi képünkön éppen átveszik az első helyezettnek járó díjat és ajándékot, a másik képen versenyművükkel láthatóak.
 
168
179
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
A fiatalok azóta részt vettek több, a társadalmi felelősségvállalás körében szervezett, jótékonysági munkában. Többek között 2015. novemberében egy nemzetközi projekt keretében egy szlovéniai kórház kifestésében dolgoztak, s idén tavasszal egy nevelőotthon felújításán munkálkodtak.
A fiatalemberek olyan tudás birtokában vannak, amivel korosztályukban kevesen rendelkeznek, képesek elérhető célokat kitűzni maguk elé és el is érni azokat. Szakmájuk iránt elkötelezettek. Van jövőképük, konkrét terveik, amelyeket választékosan meg is fogalmaztak. (Ezt későbbiekben ismertetni is fogjuk)
 
Reméljük, hogy az Ipartestület szervezeti hátterével és kapcsolatrendszerével hatékonyan tudjuk segíteni munkájukat.