Árajánlat készítés I.

Írta: Tóth Ervin.

Ipartestületünket gyakran keresik meg lakossági megrendelők és a vállalkozók is, ha valamilyen reklamáció merül fel az elvégzendő, vagy az elvégzett munkával kapcsolatban.
A reklamációval megbízott tisztségviselőink sok esetben tapasztalták, hogy az elvégzendő munkával kapcsolatban nem készül előzetes árajánlat, vagy ha készül is, az szinte értékelhetetlen a munkával kapcsolatban. Ilyen esetben rendkívül nehéz megállapítani azt, hogy a megrendelt munkával felmerült reklamáció jogos-e, vagy sem.

Igaz ugyan, hogy lehet szóban megegyezni valamilyen munkáról, de amennyiben valamelyik fél kifogásol valamit a munka minősége, vagy a kivitelezés költsége terén, szinte lehetetlen egyezségre jutni.
Egy megfelelően elkészített költségvetés, amit a megrendelő és a kivitelező vállalkozó is ellát a kézjegyével, alapot biztosít az esetleges vita eldöntésében. Mondhatjuk, hogy reklamáció esetén egy költségvetés valamilyen védelmet nyújthat úgy a megrendelő, mint a kivitelező részére.
Példák sokaságát lehetne felsorolni, hogy mennyi kár érheti mindkét felet az árajánlat, költségvetés hiánya miatt. Cikksorozatunk e károk megelőzésére, illetve az árajánlatok elkészítésének segítésére jött létre.

Leggyakrabban előforduló probléma, hogy a megrendelő csak egy tisztasági festést kér, és amikor elvégzi a festő, akkor a megrendelő előáll különböző követelésekkel. Le kellett volna takarni ezt, vagy azt, le kellett volna simítani a falat, vagy sok más igény merül fel, amit a festő nem ismer el, mert szerinte csak egy egyszerű átfestésről, tisztasági festésről egyeztek meg.

Először is a tisztasági festést, mint fogalmat, el kell felejteni.
Egy költségvetésnek tartalmaznia kell az elvégzendő munkát, annak anyagköltségét és munkadíját.
Tartalmaznia kell, hogy mit kell lefesteni, milyen anyaggal.
A festendő felület nagyságát (m2), a felhasználandó anyagokat, különböző kiegészítő tevékenységeket és azok díjait is.

Amennyiben ezek szerepelnek egy kétoldalúan aláírt szerződésen, akkor, ha a munka annak megfelelően lett elvégezve, nem léphet fel reklamáció.
Ha a munka minőségileg, tartalmilag nem a szerződés alapján készült, akkor a megrendelőt védi a szerződés, ha a megrendelő lép fel további igényekkel, akkor pedig a vállalkozó védelmét biztosítja. Sajnos sok esetben nem készülnek árajánlatok, költségvetések, ami mindkét fél részére szükséges lenne.A munkákat megfelelő garanciával kell elvégezni. A garancia életbelépésének feltétele, hogy tudjuk,hogy mire és milyen időtartamra vonatkozik. Ennek keretét pedig a költségvetés és a számla biztosítja.

A megrendelőnek ezek mellett érdemes még meggyőződni, hogy a megbízni kívánt vállalkozó rendelkezik e mestervizsgával. Ez valamelyes biztonságot jelenthet, az utcán szembejövő festővel szemben, mert a mestervizsga már komolyabb szakmai tudást feltételez.
Érdemes tehát leinformálható szakembereket megbízni a munkával. Az is biztonságot jelent, hogy tagja e a vállalkozó valamely ipartestületnek, vagy területi kamarának. Itt is érvényes az, ami esetleg a taxiknál, hogy a társaságon kívüli taxisok, akiket hiénáknak neveznek, sok gondot okozhatnak az utasoknak az ellenőrzés hiánya miatt. A festés, burkolás, víz, gáz, villanyszerelés, stb. általában hosszú évekre készül. Nem érdemes az olcsó, ellenőrizhetetlen tudású emberekkel végeztetni. Az emberek többsége próbálja minél olcsóbban megúszni a felújítást, és ez a gondolkodásmód többnyire megbosszulja magát.

A jó szakember képes átlátható költségvetés készítésére. A magára, és a szakmájára valamennyit adó szakember készít is ilyet.

Mit is kell, hogy tartalmazzon egy költségvetés?

  1. A megrendelő nevét, és elérhetőségét.
  2. A kivitelező nevét, teljes elérhetőségét, adószámát.
  3. A munka elvégzésének a helyszínét.
  4. A munka leírását.
  5. Felmérési naplót, ami tartalmazza az elvégzendő munka nagyságát, felületét, négyzetméterre bontva,
  6. Minden olyan munka és költség árát, ami kiegészítőként szükséges a munka elvégzéséhez.

Ez alatt értjük a környező felületek védelmét, a hulladék elszállítását, valamint a szükséges tervek, engedélyeztetésének a költségeit, amennyiben azokat a kivitelező végzi el.
Az egyes munkafázisok leírását, annak egy négyzetméterre bontott anyagszükségletét, árát, és munkadíját, valamint az összes elvégzendő munka négyzetméterét, anyagszükségletét, árát, valamint az összes munka díját.
Ezeket az ajánlatokat általában költség nélkül készítik el a vállalkozók, vagy egy nagyobb ajánlat elkészítésének árát beleszámítják a munkadíjba.
A végén fel kell tüntetni az összes munkafázis anyag és munkadíját, valamint ha ÁFA köteles kivitelezővel végeztetjük el a munkát, akkor az ÁFA mértékét és összegét.

Következő ismertetőnkben bemutatunk több árajánlatot. Azok alapján könnyedén elrendezhető minden vita.